ចង់តែងខ្លួនអោយស្អាត នារីៗគួរតែសាកជាមួយសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខាម៉ែល

0
1608

ខាម៉ែល គឺជាប្រភេទពណ៌ត្នោតស្រាល បើតាមស្តាប់ឈ្មោះនៃប្រភេទពណ៌ទៅរាងចម្លែកៗម៉េចទេ។ ប៉ុន្តែយើងហ៊ានធានាថាសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ប្រភេទនេះ ពាក់នៅលើដងខ្លួនមើលចេញមកថ្លៃថ្នូរបំផុត។ ព្រោះវាជាប្រភេទស្រគត់ស្រគំ តែឆើតឆាយនិង​មើលទៅក្លាស៊ីកផងដែរ។

#រូបភាពទី ១

#រូបភាពទី ២

#រូបភាពទី ៣

#រូបភាពទី ៤

#រូបភាពទី ៥

#រូបភាពទី ៦

#រូបភាពទី ៧

#រូបភាពទី ៨

#រូបភាពទី ៩

#រូបភាពទី ១០

#រូបភាពទី ១១

#រូបភាពទី ១២

#រូបភាពទី ១៣

#រូបភាពទី ១៤

#រូបភាពទី ១៥

តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ សម្រាប់១៥ម៉ូដនៃពណ៌ខាម៉ែលខាងលើនេះ? ពណ៌ប្រភេទនេះពិតជាសាកសមបំផុតសម្រាប់រដូវកាលធ្លាក់ខ្យល់បែបនេះ។

រូបភាពដោយ: Pinterest
ប្រែសម្រួល: Viiolette

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here